Tổng hợp các ứng dụng dạy học

20/10/2019: Update Duolingo phiên bản Plus

     
Duolingo Plus (Học Anh văn)4.43.1
Mimo: Learn to Code2.0.9
ELSA Speak: English Accent Coach4.8.7

 

Bài viết khác: