Vanessa Fernandez – Remember Me (2023)

Bài này là dữ liệu files , phần mềm, nhạc hiếm, để các thành viên trao đổi với nhau, người chia sẽ yêu cầu không public, nên các bạn đừng PM mình xin link tải. Nếu bạn có album nhạc, hoặc phần mềm hiếm có thể PM mình để trao đổi.

INFO:

01_Feels-Like-Summer_64fs-2ch.dsf
02_Thats-The-Way-Of-The-World_64fs-2ch.dsf
03_It-Runs-Through-Me_64fs-2ch.dsf
04_Hum-The-Bass-Line_64fs-2ch.dsf
05_I-Belong-To-You_64fs-2ch.dsf
06_Kiss_64fs-2ch.dsf
07_Lovely-Day_64fs-2ch.dsf
08_You-Are-The-One-I-Need_64fs-2ch.dsf
09_Roads_64fs-2ch.dsf
10_Love-And-Hate_64fs-2ch.dsf
11_Breathe-Easy_64fs-2ch.dsf
GRV14003.jpg
GRV14003.pdf