Phần mềm xem phim thông dụng trên windows, các bạn nên dùng phần mềm này xem phim trên drive của Kollersi nhé.

Version:
MPC-HC v1.9.23 x 64

Post ID: M8914