MindManager 2020 là ứng dụng tiện dụng đã được phát triển để tăng cường luồng công việc và làm cho toàn bộ quá trình kinh doanh hiệu quả hơn. Nó hiển thị các ý tưởng động não cũng như các kế hoạch chiến lược vào các bản đồ tầm trung chuyên nghiệp.

Mindjet MindManager đã có giao diện dựa trên dải băng thân thiện với người dùng, cho phép truy cập rất dễ dàng vào tất cả các tùy chọn và tính năng. Nó đã có hướng dẫn bằng video Bắt đầu sẽ giúp người mới bắt đầu mọi thứ. Bạn có thể làm việc trên các dự án khác nhau cùng một lúc và mỗi bản đồ được hiển thị trong một tab riêng. Bản đồ tư duy bao gồm các chủ đề khác nhau, chủ đề phụ, ghi chú, hình ảnh, siêu liên kết, thẻ, nhãn và tệp đính kèm.

Các mục có thể được nhóm lại với nhau hoặc liên kết y bao gồm các mũi tên mối quan hệ. Người nhắc có thể đặt eb cho mọi chủ đề và bạn cũng có thể xác định các thuộc tính và sau đó liên kết nó với dữ liệu bảng tính. Chương trình cho phép bạn gán các biểu tượng ưu tiên hoặc tiến bộ cho mọi chủ đề và làm nổi bật chúng bằng cờ, bút đánh dấu và mặt cười màu. Nó có tính năng Auto-Calc cho phép bạn tổng hợp chi phí và so sánh với những gì xảy ra nếu tình huống của Martin. Nó đã có một phần Brainstorm sẽ cho phép nhóm của bạn tạo ra những ý tưởng mới cũng như hiệu quả.

Tính năng MindManager 2020

  • Ứng dụng tiện dụng để tăng cường quy trình làm việc và làm cho quá trình kinh doanh hiệu quả.
  • Hiển thị các ý tưởng động não cũng như các kế hoạch chiến lược vào các bản đồ tư duy chuyên nghiệp.
  • Có một giao diện người dùng thân thiện và ruy băng.
  • Hướng dẫn bằng video Bắt đầu Bắt đầu sẽ giúp người mới bắt đầu mọi thứ.
  • Có thể làm việc trên các dự án khác nhau cùng một lúc và mỗi bản đồ được hiển thị trong một tab riêng biệt.
  • Bản đồ tư duy bao gồm các chủ đề khác nhau, chủ đề phụ, ghi chú, hình ảnh, siêu liên kết, thẻ, nhãn và tệp đính kèm.
  • Cho phép bạn chỉ định các biểu tượng ưu tiên hoặc tiến bộ cho mọi chủ đề và làm nổi bật chúng bằng các cờ màu, đánh dấu và mặt cười.
  • có một phần Brainstorm sẽ cho phép nhóm của bạn tạo ra những ý tưởng mới và hiệu quả.
3596-0479