CAM’ON by Orange (2023)

11 January 2024 12 Songs, 40 minutes ℗ 2024 C Mazor
5605-1845

Please log in to your account, if available, to access more information.

Detail description:

01. Twin Flame (Intro).flac

02. Đừng tốt với em.flac

03. Có đau thì đau một mình.flac

04. Có bao lần.flac

05. Đừng kết thúc hôm nay.flac

06. Ôm mơ (Interlude).flac

07. Nụ cười không vui.flac

08. Em nên yêu cô ta.flac

09. Nhân vật hư cấu.flac

10. Cuộc gọi về nhà.flac

11. Wouldn’t it be nice_ (Outro).flac

12. Gặp lại năm ta 60.flac

Leave a Reply