Em Học Python – Sách Hướng Dẫn Vui Học Lập Trình

Python là ngôn ngữ lập trình mạnh, dễ viết, dễ hiểu, dễ học và rất vui nhưng sách dạy Python thường toàn chữ là chữ, nhìn là nản khiến nhiều độc giả - đặc biệt là các em nhỏ - không còn hứng thú mày mò nữa Nhà sách Sputnik giới thiệu đến cuốn sáchEm Học Python; mang Python vào đời sống hàng ngày đưa các em (và cả các bố mẹ) vào thế giới lập trình. Tác giả Jason R. Briggs sẽ hướng dẫn các em nhỏ các kiến thức lập trình căn bản thông qua các ví dụ độc đáo ( có khi còn khá buồn cười nữa )...
5020-0227

Please log in to your account, if available, to access more information.

Detail description:

Python là ngôn ngữ lập trình mạnh, dễ viết, dễ hiểu, dễ học và rất vui nhưng sách dạy Python thường toàn chữ là chữ, nhìn là nản khiến nhiều độc giả – đặc biệt là các em nhỏ – không còn hứng thú mày mò nữa

Nhà sách Sputnik giới thiệu đến cuốn sáchEm Học Python; mang Python vào đời sống hàng ngày đưa các em (và cả các bố mẹ) vào thế giới lập trình. Tác giả Jason R. Briggs sẽ hướng dẫn các em nhỏ các kiến thức lập trình căn bản thông qua các ví dụ độc đáo ( có khi còn khá buồn cười nữa )…

Leave a Reply