Nghệ thuật trì hoãn

Nghe có vẻ ngược đời, nhưng hiệu quả đây: Bạn có thể hoàn thành rất nhiều việc chỉ đơn giản bằng cách trì hoãn chúng. John Perry gọi điều này là sự trì hoãn có tổ chức và nếu bạn là người luôn phải vật lộn với hạn chót của công việc, thích sao lãng hơn là tập trung hành động, thích lướt mạng thay vì trả hóa đơn, hay đơi đến khi đang trên đường tới dự bữa tiệc sinh nhật của một người bạn thì mới mua quà cho người đó, thì cuốn sách này chính là dành cho bạn.

1751-0523

Please log in to your account, if available, to access more information.

Detail description:

Nghe có vẻ ngược đời, nhưng hiệu quả đây: Bạn có thể hoàn thành rất nhiều việc chỉ đơn giản bằng cách trì hoãn chúng. John Perry gọi điều này là sự trì hoãn có tổ chức và nếu bạn là người luôn phải vật lộn với hạn chót của công việc, thích sao lãng hơn là tập trung hành động, thích lướt mạng thay vì trả hóa đơn, hay đơi đến khi đang trên đường tới dự bữa tiệc sinh nhật của một người bạn thì mới mua quà cho người đó, thì cuốn sách này chính là dành cho bạn. Trong cái thế giới luôn vận động này, các vấn đề sẽ tự động xuất hiện để đè nặng lên chúng ta. Nhưng bạn có bao giờ nghĩ các vấn đề cũng có thể tự động kết thúc không? Nếu bạn có một danh sách rất nhiều việc cần làm, liệu lao đầu vào cố hoàn thành mọi việc trong cái danh sách đó có phải giải pháp tối ưu, khi mà thế giới này sẽ tiếp tục bổ dung cho dài thêm danh sách đó? Có lẽ bạn nên tạm nghỉ một chút để đọc cuốn sách này vì nó có thể giúp cuộc sống của bạn thực sự dễ thở hơn đấy.

Leave a Reply