Truyện Chỉ Mình Tôi Thăng Cấp – Solo Leveling

1027-6842

Please log in to your account, if available, to access more information.

Detail description:

Solo Leveling (나 혼자만 레벨) là một webnovel nổi tiếng, được sáng tác bởi tác giả Chu-Gong vào năm 2014. Sau đó tác phẩm được D&C Media xuất bản và nhanh chóng trở nên phổ biến khắp thế giới.

Giới thiệu:

Xa xưa, những Cánh Cổng kết nối thế giới thật với thế giới ma thú luôn luôn đóng lại. Tuy nhiên, mười năm trước chúng đã được mở ra. Thợ săn là những con người có được siêu năng lực chiến đấu với các ma thú xuất hiện từ Cánh Cổng.